Vraag & Antwoord

Algemeen

Het bestemmingsplan voor het project Twelve is reeds onherroepelijk. Ook de (bouw)vergunning is reeds aangevraagd. Deze vergunningsaanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente Hoeksche Waard.

De definitieve invulling wordt momenteel uitgewerkt door de landschapsarchitect. De informatie op de website geeft een goede indicatie en zal binnenkort verder uitgebreid worden.

Het project staat in een groene omgeving. Beeldbepalende bomen op het terrein zijn door een deskundige beoordeeld op kwaliteit en levensvatbaarheid. De bomen die als behoudens waardig zijn gekwalificeerd en niet in de weg staan voor de bouw, worden behouden. Daarbij zal na de bouw veel nieuw groen aangeplant worden.

Momenteel werken we een impressie uit waarop je straks kunt zien hoe de binnenplaats vormgegeven zal worden. 

De gemeenschappelijke binnentuin wordt eigendom van de toekomstige bewoners en zal in eigendom en beheer van de VvE vallen. Deze vereniging regelt het beheer en het onderhoud van het gebouw en de binnentuin. Alle eigenaren van een woning in Twelve zijn lid van de VvE. De VvE heeft een bestuur dat de taken uitvoert. 

Vanaf zaterdag 6 juli 2024 om 10 uur t/m donderdag 1 augustus 23.59 uur kun je via deze website online inschrijven op één of meer bouwnummers. 

Bij het toewijzen van een woning waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer, kijken we of een kandidaat een financiële check of, als je uit eigen middelen betaalt, een verklaring ‘aankoop uit eigen middelen’ heeft meegezonden. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan dus in je voordeel werken.

De ontwikkelaar zal de toewijzing doen op basis van de verkregen gegevens, eerste voorkeuren en een zo optimaal mogelijke bezetting van het project.

  • Is er slechts 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.
  • Bij het toewijzen van woningen waarvoor meerdere kandidaten zijn, is de kandidaat die een financiële check heeft gedaan en deze heeft bijgevoegd in het voordeel;
  • Als bovenstaand criterium voor meerdere kandidaten gelijk is, dan beslist de ontwikkelaar uiteindelijk door loting aan welke kandidaat de woning wordt toegewezen;
  • De overige kandidaten worden op de reservelijst geplaatst en door de makelaars op de hoogte gehouden.

Met een financiële check willen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat we een woning exclusief reserveren voor diegene voor wie de aankoop financieel haalbaar is. Daarom kijken we bij het toewijzen van een reservering waarbij meerdere kandidaten interesse hebben in hetzelfde bouwnummer of een kandidaat een financiële check heeft laten doen. Dit kan dus zeer in je voordeel werken. Een financiële check geeft aan dat je weet wat je bij de bank kunt lenen. Je kunt ons dit laten weten door een document van je bank, hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker bij je inschrijving mee te sturen. Betaal je uit eigen middelen dan kun je ons een verklaring ‘aankoop uit eigen vermogen’ sturen.

Nee, dat is bij inschrijving niet vereist. Het (laten) uitvoeren en meezenden van een financiële check kan wel in je voordeel werken bij de toewijzingsprocedure.

De meeste banken verstrekken een rentekorting voor energiezuinige koopwoningen. Omdat de woningen duurzaam en energiezuinig zijn ontwikkeld, loont het om te informeren naar de voorwaarden van je hypotheekverstrekker.

Planning

Zaterdag 6 juli 2024 start de verkoop van het woningaanbod in Twelve. Vanaf dat moment kun je online inschrijven.

De start van de bouw is sterk afhankelijk van de afgifte van de vergunning en een succesvolle verkoop. De huidige prognose is om te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2025.

Deze werkzaamheden zullen dan starten met de sloop van de huidige opstallen, het bouwrijp maken van het gebied en (voor) aanleg van toekomstige ondergrondse infra ten behoeve van riolering en nutspartijen. Hierna start de bouw van Twelve.

We verwachten een totale bouwtijd van ruim 1,5 jaar.

Met de huidige planning verwachten we dat dit medio 2026 zal zijn.

Juridisch

Ja, alleen voor de woningen tot € 247.000,- zal er een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding met derdenbeding opgenomen worden in de akte van levering. De bedingen van de gemeente hebben als doel dat de goedkope woningen ook in het goedkope segment zullen blijven waarvoor zij bedoeld zijn en niet direct (met winst) doorverkocht zullen worden.

De voorwaarden zullen inhouden dat: Koper zich verplicht de woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met eventueel partner en/of gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen dan wel verhuren of anderszins in gebruik te geven. Bij het niet- of niet behoorlijk nakomen van deze verplichting is de boete € 25.000,-. Deze voorwaarden vervalt nadat Koper de woning gedurende vijf achtereenvolgende jaren heeft bewoond. Ontheffing hiervan kan in een aantal (redelijke) gevallen worden verleend door de gemeente.

Nee. De projectnotaris voor Twelve is Van der Straaten Notarissen te Mijnsheerenland.

De Langen & van den Berg en Nieuw Vastgoed.

De Langen & van den Berg is mede ontwikkelaar en bouwt het project Twelve Oud-Beijerland.

Ja, op de woningen is de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw van toepassing. Dit is een officieel door de overheid erkend waarborgcertificaat, waarvan kopers bij levering van de woning een certificaat ontvangen. Dit beschermt je tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en voor bouwkundige gebreken na oplevering. Zie voor meer informatie de website: woningborg.nl.

Parkeren

Binnen het ontwerp is rekening gehouden met voldoende parkeergelegenheid in de stallinggarage en daarbuiten. De koopprijs van een aantal appartementen is inclusief een parkeerplaats in de stallinggarage. Er worden in totaal 30 parkeerplaatsen toegewezen aan een specifiek bouwnummer. Of de verkoopprijs van jouw favoriete bouwnummer(s) inclusief 1 of 2 parkeerplaatsen is, kun je bij de kenmerken zien in de woningzoeker en op de prijslijst die beschikbaar is bij de start verkoop. De resterende 24 parkeerplaatsen zijn optioneel (extra) af te nemen (zo lang deze beschikbaar zijn). Het is straks mogelijk om jouw parkeervak voor te laten bereiden ten behoeve van een laadpaal.

 Er zijn 24 parkeerplaatsen in de stallinggarage optioneel (extra) af te nemen (zo lang deze beschikbaar zijn).  Informeer bij de makelaar naar de mogelijkheden als je interesse hebt in een overdekte parkeerplaats.

Het is straks mogelijk om jouw parkeervak voor te laten bereiden ten behoeve van een laadpaal.

Op het parkeerterrein buiten.

In de kelder komen bergingen voor de appartementen in het midden en hogere segment waar fietsen e.d. gestald kunnen worden. De appartementen in het betaalbare segment zijn voorzien van een bergkast voor opslag, waar geen fietsen in passen. Voor deze 19 appartementen is er elders de mogelijkheid om de fiets(en) te stallen.
 

Woningen

Woonwensen

Het project voorziet in een breed aanbod van koopappartementen. 

Twelve is een duurzame, energiezuinige ontwikkeling. Het energieverbruik zal laag zijn. Het appartementengebouw wordt volgens de BENG norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) opgeleverd. 

Ja op het dak van het appartementsgebouw. De hoeveelheid zonnepanelen verschillen per appartement. In de technische omschrijving, die bij de start van de verkoop beschikbaar is, kun je hier meer over lezen.

Nee, de appartementen worden niet standaard voorzien van een keuken. Bij oplevering van de appartementen zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een keuken. 

Ja, de appartementen worden standaard voorzien van sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet(ten). Na aankoop van een appartement kun je met de kopersbegeleiding je persoonlijke wensen bespreken.

Nadat je de koopovereenkomst en de sloop- en aannemingsovereenkomst hebt ondertekend, word je uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking met de kopersbegeleider van De Langen & van den Berg. De kopersbegeleider beantwoordt gedurende het hele bouwproces al je vragen.

De meerwerk-optielijst is voor de verkoop start beschikbaar.

De appartementen voldoen aan de ontwerp uitgangspunten voor een toekomstbestendige, gelijkvloerse woning. Het ontwerp is hierop door Woonkeur getoetst.

Nee. Het project is als geheel uitgewerkt en met specifieke materialen afgestemd op de omgeving en op de vergunning en daarbij behorende regels. Het is zodoende niet mogelijk om gevelwijzigingen door te voeren.

Nee dit is niet mogelijk.